Cennik

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – zerowanie
– do 10 pomiarów 6,00- /pom.
– od 11 pomiarów 4,00- /pom.

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – wył. różnicowo-prądowych.
– do 10 pomiarów 6,00- /pom.
– od 11 pomiarów 4,00- /pom.

Pomiar rezystancji izolacji
– do 10 pomiarów 6,00- /pom.
– od 11 pomiarów 5,00- /pom.

Pomiar rezystancji uziemień: ochronnych i odgromowych
– do 10 pomiarów 60,00- /pom
– od 11 pomiarów 40,00- /pom

* Pomiar natężenia oświetlenia
– do 10 pomiarów 10,00- /pom
– od 11 pomiarów 7,00- /pom

* podane ceny są cenami netto
* przy dużych zleceniach możliwość negocjacji cen