FIRMA „DOBE” mgr inż. Horst Kieloch
Psary, ul. Powstańców 47
42-287 Lubsza
NIP: 575-112-57-27
tel. +48.34.3579.342, tel. kom. +48.602.595.230
E-mail: dobe@dobe.pl

FIRMA „DOBE”Firmą usługowa powstała w 1996 r.


Wykonujemy
pomiary elektryczne – okresowe i odbiorcze.


Badania i pomiary elektryczne,w zależności od ich zakresu, mają na celu stwierdzenie, czy:

  • Instalacja elektryczna nie stwarza zagrożenia pożarowego (sprawdzana jest wytrzymałość izolacji i zastosowanego osprzętu w zależności od warunków, w jakich ten osprzęt pracuje),
  • Instalacja elektryczna nie stwarza zagrożenia porażeniowego (sprawdza się, czy nawet w wypadku awarii bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń nie pojawi się na nich długotrwale napięcie niebezpieczne dla ludzi i zwierząt)